Ommalning.se
Logotyp

Hagblomkoncernens Verksamhetssystem

kvalitet1_160kvalitet2_160kvalitet3_160kvalitet4_160 Inom Hagblomkoncernen används ett Verksamhetssystem som följer standarden för ISO 9001 Kvalitet, ISO 14001 Miljö samt OHSAS 18001 Arbetsmiljö. Detta är ett integrerat system som innehåller instruktioner och rutiner för såväl kvalitet, miljö och arbetsmiljö.

Samtliga bolag inom koncernen är certifierade enligt ISO 9001, ISO 14001 och OHSAS 18001.
Vid förvärv eller uppstart av nya bolag följs våra riktlinjer och verksamhetsystem under en implementeringstid tills certifiering sker.

Motivet till certifiering

Genom att certifiera våra verksamheter och bolag så skapar vi förutsättningar för att på bästa sätt leva upp till de krav och förväntningar som kunderna har oavsett om det gäller produkt-/tjänstekvalitet, tillgänglighet, service samt bemötande.

Kvalitet för Hagblomkoncernen och dess dotterbolag är;

Vårt ansvar

Vi ser på miljöfrågorna som en naturlig del av vår verksamhet. Genom vårt miljöledningssystem finns klara rutiner för hur vi bl.a. ska ta hand om våra restprodukter så som farligt avfall (färg), burkar etc.. Utgångspunkten för vårt miljösystem är kretsloppstänkandet. Detta innebär;

Införandet av vårt verksamhetssystem (kvalitet-, miljö-, och arbetsmiljösystem) har gjort oss uppmärksamma på våra tidigare fel och brister samt skapat förutsättningar till ständiga förbättringar av vår verksamhet.

Vi tar ansvar för kvaliteten, miljön, arbetsmiljön och framtiden

Kvalitet & miljö:

Vi är ett kreditvärdigt företag enligt Bisnodes värderingssystem som baserar sig på en mängd olika beslutsregler. Denna uppgift är alltid aktuell, informationen uppdateras dagligen via Bisnodes databas.

Hagblomgruppen AB | Box 812 | Torsåsgatan 9 | 391 28 Kalmar | info@hagblomgruppen.nu

Produktion & design: A&O Media Design